Skip to main content

Dla mediów

Zwiększona wycena świadczeń medycznych - więcej pieniędzy dla placówek medycznych w Łódzkiem

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ realizuje zarządzenia Prezesa NFZ związane z podniesieniem wyceny punktowej świadczeń od 1 lipca 2017 r. Zmiana planu finansowego ŁOW NFZ pozwoli, między innymi, na sfinansowanie podwyższonej wyceny świadczeń i wartości umów z placówkami medycznymi w Łódzkiem. Dodatkowe pieniądze trafią wkrótce do szpitali i poradni w regionie.

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, podniesiono wycenę punktową świadczeń (zwiększono wyceny procedur o 2% w stosunku do dotychczasowych wartości) w związku z ponoszonymi przez szpitale rosnącymi kosztami.

Z powodu konieczności wyliczenia wartości ryczałtów PSZ zdecydowano się na uwzględnienie zwiększenia wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu. System rozliczeniowy Funduszu został już dostosowany do nowych wycen.

Waloryzacja o 2% dotyczy świadczeń realizowanych w leczeniu szpitalnym, opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, świadczeń odrębnie kontraktowanych, a także stawek bazowych w SOR i IP. Kolejna podwyżka wyceny świadczeń o 4% - w porównaniu z wyceną w czerwcu br. – zostanie wprowadzona w IV kwartale br.

Co to oznacza? Fundusz od 1 lipca za świadczenia medyczne realizowane w tych zakresach zapłaci o 2% więcej, czyli np. za wszczepienie struktur głębokich mózgu do 30 czerwca NFZ płacił szpitalom 48 880 zł, natomiast po waloryzacji świadczeń zapłaci 49 857 zł, po kolejnej podwyżce od 1 października br.  53 473 zł; za wszczepienie implantów ślimakowych dotąd szpitale otrzymywały 106 652 zł, za świadczenia zrealizowane od 1 lipca otrzymają 108 785 zł, a od 1 października 110 918 zł.

Do szpitali w Łódzkiem trafi niemal o 9 milionów zł więcej w stosunku do wartości obowiązujących umów, do poradni specjalistycznych więcej o prawie 1,5 miliona złotych. O 2,1 miliona złotych wyższa będzie wartość umów placówek, które realizują świadczenia odrębnie kontraktowane. Natomiast w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wartość umów w III kwartale zostanie zwiększona o prawie 750 tysięcy zł.  

Aneksy zwiększające wartość umów zostaną wkrótce przedstawione placówkom medycznych.

Zmiany przewidziane w zarządzeniach Prezesa NFZ poprawią sytuację finansową placówek medycznych, a chorym zapewnią dostęp do świadczeń na co najmniej dotychczasowym poziomie.

 

Anna Leder

rzecznik prasowy ŁOW NFZ