Skip to main content

Dla mediów

Rada ŁOW NFZ pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Zdrowia

13 wrzesień 2016

13 września w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbyło się posiedzenie Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Rada zebrała się, by wydać opinię na temat powołania Pana Artura Olsińskiego na stanowisko dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek Ministra Zdrowia został pozytywnie zaopiniowany.


Artur Olsiński, decyzją Ministra Zdrowia,  od 25 kwietnia 2016 r. pełni obowiązki dyrektora ŁOW NFZ. W sierpniu wziął udział w konkursie na stanowisko dyrektora ŁOW NFZ ogłoszonym przez Prezesa NFZ. Został wybrany po postępowaniu rekrutacyjnym spośród 5 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne.

Artur Olsiński ma 50 lat jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium prawno-samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Jest związany z systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego od początku jego funkcjonowania. Od 16 lat pracownik Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przeszedł różne szczeble kariery zawodowej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Podczas swojej pracy był odpowiedzialny za wszystkie aspekty funkcjonowania funduszu zdrowia, począwszy od kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli świadczeń, obsługi osób ubezpieczonych, odpowiadał także za współpracę międzynarodową.
Do 2003 roku pracował jako specjalista w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w kolejnych latach był kierownikiem, a następnie naczelnikiem wydziału organizacyjno-prawnego. Najdłużej, osiem lat, szefował delegaturze Łódzkiego OW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim. Był także naczelnikiem Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ.

Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Syn jest lekarzem w trakcie specjalizacji, córka studiuje na V roku Wydziału Prawa.
Podwładnym jest znany jako wymagający, ale lubiany i szanowany szef.

Źródło: rzecznik prasowy