Skip to main content

Dla mediów

Świadczeniodawcy niepubliczni - ważny partner ŁOW NFZ

Dyrektor ŁOW NFZ pani Jolanta Kręcka spotkała się z przedstawicielami świadczeniodawców niepublicznych. Pan Sławomir Sobkiewicz, jeden z inicjatorów spotkania, przekazał stanowisko tej dużej grupy świadczeniodawców „ w zakresie równego traktowania prywatnych podmiotów świadczących usługi na rzecz społeczeństwa, pacjentów, w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Pan S. Sobkiewicz w imieniu zebranych szeroko omówił misję i rolę świadczeniodawców niepublicznych na rynku usług zdrowotnych, podkreślił także, że „konkurencja prywatnych podmiotów spowodowała podniesienie standardu miejsc, gdzie świadczone są usługi oraz obsługi pacjentów – POZ, AOS, pracownie diagnostyczne, a także fakt, że prywatni usługodawcy inwestują pieniądze w miejsca pracy, wyposażenie, tym samym oszczędzając środki publiczne.

Nasi goście wskazywali ponadto, że usługi podmiotów niepublicznych są zazwyczaj tańsze i lepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb i wyzwań, które niesie współczesna medycyna. Podczas spotkania mówiono nie tylko o różnicach między podmiotami publicznymi i niepublicznymi, ale także podkreślano to, co je łączy: chęć służenia pacjentom.

Prywatni świadczeniodawcy poprosili dyrektor J. Kręcka o możliwość włączenia się w prace nad rozwiązywaniem wspólnych dla wszystkich świadczeniodawców problemów związanych z finansowaniem i kontraktowaniem usług medycznych w Łódzkiem. Podczas spotkania ustalono, że zostanie wybrana reprezentacja świadczeniodawców prywatnych, która będzie zapraszana na tematyczne spotkania poświęcone kontraktowaniu usług medycznych i analizom wybranych zakresów świadczeń zdrowotnych.

Pani dyrektor J. Kręcka zwróciła uwagę naszych gości na ogromne rozdrobnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i związane z tym zagrożenia dla pacjentów. Dyrektor Kręcka przypomniała, że przekazana do konsultacji społecznych przez Ministra Zdrowia nowelizacja Ustawy umożliwia świadczeniodawcom wspólne ubieganie się o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ i wspólne ponoszenie za nie odpowiedzialności. Zdaniem dyrektor J. Kręckiej daje to szansę na uporządkowanie i wzmocnienie rynku usług medycznych w Łódzkiem.

Spotkanie zgodnie uznano za ważne i przełomowe dla dalszej dobrej i transparentnej współpracy ze wszystkimi świadczeniodawcami.