Skip to main content

Dla mediów

ŁOW NFZ bliżej seniorów. Spotkanie z pracownikami socjalnymi szpitali.

Łódzki Oddział NFZ kontynuuje działania zmierzające do poprawy jakości opieki nad seniorami, szczególnie tymi, którzy wymagają intensywnej opieki i rehabilitacji - podopiecznymi ZOL-i. 

W siedzibie oddziału odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami socjalnymi szpitali, które posiadają oddziały geriatryczne, internistyczne, neurologiczne i kardiologiczne, czyli takie, z których chorzy są najczęściej kierowani do zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Naszym gościom przekazaliśmy informacje dotyczące zasad kierowania i kwalifikowania do ZOL-i. Dyskutowano o systemie dopłat i dodatkowych opłat w ZOL-ach, a także problemach z umieszczeniem w nich chorych niezamożnych, bezdomnych czy bardzo schorowanych.

ŁOW NFZ przygotował dla uczestników spotkania specjalną ankietę, która pozwoli lepiej określić problemy związane z leczeniem w ZOL-ach. Spotkania będą kontynuowane.