Skip to main content

Dla mediów

Oświadczenie dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych

OŚWIADCZENIE

W związku z artykułem pt. „NFZ tnie do kości” opublikowanym w Dzienniku Łódzkim z dnia 23 grudnia 2011 r. informuję, że Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak i rozporządzenie ministra zdrowia zawierają jasne wytyczne co do koniecznego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz stosownych rozwiązań architektonicznych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Wszystko to wpływa na odpowiednie funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego i - co najważniejsze – na bezpieczeństwo pacjentów.

Wymagania były znane dyrektorom szpitali, którzy zobowiązali się dostosować się do obowiązującego prawa.

Oferty szpitalnych oddziałów ratunkowych, które nie spełniają wymagań konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej i ministra zdrowia - musiały zostać przez ŁOW NFZ odrzucone.

W Łodzi, z powodu dużych braków, odrzucono ofertę Szpitala im. N. Barlickiego, a w województwie szpitali w: Wieluniu, Zgierzu, Pabianicach, Brzezinach, Skierniewicach. 

W tych szpitalach zamiast umów na świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym podpiszemy umowy na izby przyjęć. Specjaliści i sprzęt pozostają w szpitalach i mogą udzielać takiej samej pomocy jak dotychczas. Z powodów zależnych od dyrektorów szpitali zmienia się jedynie sposób finansowania tych działań.

Pragnę podkreślić, że mimo lekceważącego stosunku szpitali do obowiązującego prawa, które stworzono po to, by zapewnić bezpieczeństwo i właściwą opiekę pacjentom - pacjenci są bezpieczni.

Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem zarówno dyrektorów szpitali, organów ich nadzorujących, jak i dyrektora ŁOW NFZ.

 Pacjentom w stanie zagrożenia życia pomocy - tak jak dotąd - udzieli pogotowie ratunkowe, trafią oni do kilkunastu izb przyjęć w łódzkich szpitalach (kilkudziesięciu w województwie) oraz do 3 szpitalnych oddziałów ratunkowych w Łodzi i 8 w województwie.

Pacjenci będą przyjmowani do szpitali i z pewnością nie odczują zmiany w jakości i sposobie organizacji opieki zdrowotnej.  

Jan Wojciech Bieńkiewicz

Dyrektor ŁOW NFZ

Łódź, 23 grudnia 2011 r.