Skip to main content

Dla mediów

Komunikat prasowy na temat Listu intencyjnego o współpracy UM i ŁOW NFZ

8 września 2009 r. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał List intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Inicjatorami podpisania dokumentu byli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Paweł Górski i Dyrektor ŁOW NFZ Paweł Paczkowski.

Współpraca będzie obejmowała między innymi czynny udział studentów Uniwersytetu Medycznego w promocji profilaktyki zdrowia, praktyki studenckie w ŁOW NFZ, a także współpracę naukową z kołami studenckimi i wykładowcami Uniwersytetu.

Jesteśmy przekonani, że współpraca merytoryczna, naukowa i wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami, studentami Uniwersytetu Medycznego i pracownikami merytorycznymi ŁOW NFZ  - instytucji, które w dużym stopniu wpływają na kształt i jakość ochrony zdrowia w Łódzkiem - będzie korzystna dla Łodzian i przyniesie wymierne skutki społeczne.