PODSTAWY PRAWNE

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego ŁOW NFZ przyjętego Zarządzeniem nr 505/22 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia