Skip to main content

Kontraktowanie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie „Program pilotażowy – KORD”


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w toku postępowania w celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie: Program pilotażowy - KORD dokonano pozytywnej oceny wniosku oraz zawarto umowę na udzielanie świadczeń z:

  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Stan na dzień 8 lutego 2024 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej