Skip to main content

Kontraktowanie

Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie: Program pilotażowy w Centrach Zdrowia Psychicznego


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w toku postępowania w celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie: Program pilotażowy w Centrach Zdrowia Psychicznego dokonano pozytywnej oceny wniosków oraz zawarto umowy na udzielanie świadczeń w tym zakresie z:

  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Stan na dzień: 6 lutego 2024 r.

Źródło: Komisja konkursowa