Podstawy prawne:

 

Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń

Stan na dzień: 24 czerwca 2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

%MCEPASTEBIN%