Podstawy prawne:

 

Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń

Stan na dzień: 1 września 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

%MCEPASTEBIN%