Skip to main content

Kontraktowanie

Postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 2 luty 2024 r. zostało ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY

termin składania ofert upływa 16 lutego 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej