Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania w rodzaju Programy Pilotażowe - Program Pilotażowy „Recepta na ruch”


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. ogłosiliśmy postępowanie poprzedzające
zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Programy Pilotażowe ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM PILOTAŻOWY „RECEPTA NA RUCH”

Termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2024 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownymi aktami prawnymi.
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej