Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe - 18.12.2023 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia r. zostało ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH;
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC;
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ;
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH);

termin składania ofert upływa 4 stycznia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej