Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania, w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY


Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2024 r.


Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej