Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszone postępowania konkursowe


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2023 r. zostały ogłoszone postępowania, w trybie wnioskowym poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne:

  • Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Świadczeniobiorcą z
    Nowotworem Piersi (KON Pierś)
  • Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Pacjentem z
    Nowotworem Jelita Grubego (KON-JG)

Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej