Skip to main content

Kontraktowanie

Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 17 października 2023 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania: 05-23-000591/PSY/04/1/04.9901.400.03/01-w rodzaju:

  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Termin rozstrzygnięcia: 26.10.2023

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej