Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

  • ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU.
  • ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI

termin składania ofert upływa 9 czerwca 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej