Skip to main content

Kontraktowanie

Postępowania konkursowe w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Informujemy, że w dniu 2 czerwca 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

  • ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
  • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY


termin składania ofert upływa 19 czerwca 2023 r.


Prosimy Państwa o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.


https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej