Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Leczenie szpitalne:
    CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA HOSPITALIZACJA

termin składania ofert upływa 23 maja 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej