Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Rehabilitacja lecznicza:

  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

termin składania ofert upływa 8 maja 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej