Skip to main content

Pliki do pobrania

Dokument dotyczący zasad realizacji e-recept

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.) NFZ przekazuje w załączeniu do wykorzystania dokument dotyczący zasad realizacji e-recept.

Załączniki w postaci elektronicznej zawierają dokumenty w grafice czarno-białej i kolorowej oraz w dwóch formatach papieru: A3 i A4.

Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.