Skip to main content

Pliki do pobrania

Wzór tablicy dla świadczeniodawców

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Podstawowe informacje o tablicy

  • Wymiary tablicy - 600 mm x 750 mm
  • Tło - białe
  • Kolor elementów - PANTONE DS 184-1U (CMYK 100, 100, 0, 0)
  • Nazwa świadczeniodawcy - Czcionka Arial bold 82 pt, odległość między wierszami: 98,4 pt.

W przypadkach, gdy:

  • wielu świadczeniodawców mających podpisaną umowę z Funduszem mieści się w jednym budynku,

dopuszcza się możliwość umieszczania informacji o wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, w ramach jednej tablicy, pod jednym, wspólnym logo NFZ (poniżej paska). Dopuszcza się przy tym stosowanie skrótów np. NZOZ Xyz w Krakowie;

  • brak jest miejsca na zainstalowanie pełnowymiarowej tablicy,

dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru tablicy, pod warunkiem zachowania proporcji logo NFZ oraz czytelności tekstu, z zastrzeżeniem minimalnej szerokości tablicy np. 500 mm (ok. 17% różnicy w stosunku do wymiaru podstawowego),

  • świadczeniodawca udziela świadczeń w obiekcie zabytkowym,

dopuszczalne jest wykonanie jej ze stali w kolorze srebrnym, pod warunkiem zachowania białego koloru tła dla logo NFZ (część tablicy ponad paskiem).