Skip to main content

Dla pacjenta

Kalendarzyk rodzinny 2024 od NFZ - nie zapomnisz o profilaktyce

Najbardziej oczekiwany kieszonkowy kalendarzyk na rok 2024
można otrzymać
na salach obsługi Łódzkiego NFZ w Łodzi,
Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim. 


Kalendarzyk rodzinny 2024 Łódzkiego NFZ zawiera mnóstwo cennych informacji, które mogą się przydać każdemu mieszkańcowi naszego regionu.

Przede wszystkim ma zachęcać i przypominać! codziennie! o profilaktyce - dostępnej bez kolejki, bez skierowania i bezpłatnie.

Znajdziemy w nim informacje o wszystkich programach profilaktycznych NFZ, listę badań, na które może skierować nas lekarz POZ także w ramach budżetu powierzonego (są to m.in. testy alergologiczne), instruktaż samobadania piersi oraz numery ważnych telefonów w NFZ.

  • Są tu także rady, jak i gdzie uzyskać pomoc w kryzysie psychicznym.

Ci, którym trudno odnaleźć się w systemie ochrony zdrowia, znajdą w kalendarzyku czytelny schemat systemu opieki zdrowotnej oraz przypomnienie kto z leczenia korzysta poza kolejnością.

Jest oczywiście kalendarium na rok 2024 z zaznaczonymi świętami  i miejsce na zapisanie noworocznych postanowień – mamy nadzieję, że będą związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną.  

Mamy nadzieję, że wizyty u lekarza i ważne badania zapisane zostaną w naszym kalendarzyku i że pacjenci będą o nich pamiętali. 

Kalendarzyk wydawany jest przez ŁOW NFZ co roku od ponad dekady.

Ma licznych fanów, którzy już w grudniu o niego pytają.

Kalendarzyk jest bezpłatny, można go otrzymać w siedzibie NFZ przy ul. Targowej 35 w Łodzi oraz  w delegaturach w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewic.

Życzymy zdrowego roku!

Stan na dzień: 13 lutego 2024 r.

Źródło: Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji