Skip to main content

Dla pacjenta

Środa z profilaktyką - Nabyte wady serca

Logo środa z profilaktyką

 

Środa z profilaktyką - Nabyte wady serca

 

Powikłania infekcyjne

 • Zapalenie mięśnia sercowego w wyniku Covid-19 dotyczy 11 na 100 tysięcy osób.
 • Kardiologiczne powikłania grypy dotyczą 5-10% pacjentów.
 • Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej (powikłanie anginy) stwierdza się u 40-60% chorych.

 

CZY WIESZ

Jakie choroby infekcyjne zagrażają sercu?

 • Angina - to ostre zapalenie błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych, wywołane infekcją paciorkowcami. Jest chorobą zakaźną, przenoszonądrogą kropelkową.
 • Grypa - to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywołana przez wirusy grypy. Przenosi się drogą kropelkową i kontaktową.
 • Covid-19 – to infekcja wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Do większości zakażeń dochodzi drogą kropelkową przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną oraz dotykanie powierzchni lub przedmiotów, na których znajdujesię wirus.

Patogeny wywołujące te choroby wykazują powinowactwo do komórek mięśnia sercowego - uszkadzając je.

 

Objawy, które powinny zaniepokoićŁ

 • zmęczenie, senność, osłabienie,
 • stan podgorączkowy,
 • krótki, płytki oddech, duszność,
 • nierówne bicie serca, kołatanie serca,
 • mniejsza wydolność, zauważalna w trakcie aktywności,
 • ból w klatce piersiowej, kłujący, szczególnie za mostkiem.

 

Grupę ryzyka powikłań stanowią osoby:

 • po 65 roku życia,
 • z cukrzycą,
 • z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, po zawale serca,
 • z chorobami krwi, nowotworami krwi,
 • leczone przewlekle w przebiegu chorób autoimmunologicznych,
 • przyjmujące leki obniżające odporność.

 

Kardiologiczne konsekwencje infekcji

W przebiegu infekcji może dojść do następujących powikłań:

 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia,
 • zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i ostre zespoły wieńcowe,
 • uszkodzenie zastawek serca,
 • niewydolność krążenia,
 • zaburzenia rytmu serca.

 

Wczesne rozpoznanie stanu zagrażającego zdrowiu ogranicza wystąpienie powikłań kardiologicznych. Im szybciej wdrożone zostanie leczenie, tym większa jest szansa na jego skuteczność – najlepiej w ciągu 48 godz. od rozpoznania stanu zagrożenia.

 

Profilaktyka

 • Unikaj miejsc zatłoczonych, zwłaszcza w czasie infekcji sezonowych;
 • Buduj odporność, pamiętaj o zrównoważonym, zbilansowanym sposobie odżywiania www.diety.nfz.gov.pl
 • Zadbaj o regularną aktywność fizyczną;
 • Wylecz każdą infekcję do końca;
 • Pamiętaj - grypę należy wyleżeć;
 • Poddawaj się szczepieniom przeciw grypie i Covid-19;
 • Korzystaj z porad lekarza rodzinnego w przebiegu infekcji;
 • Nietypowe objawy zgłoś niezwłocznie lekarzowi.

 

Zdrowe serce jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów w organizmie. Istotne jest, by odpowiednio o nie dbać.

 

Jak pracowite jest serce?

 • Serce jest najbardziej ukrwionym mięśniem w organizmie.
 • Przez godzinę przetacza ponad 350 litrów krwi.
 • W ciągu doby serce przepompowuje 10 tysięcy litrów krwi i kurczy się 100 tysięcy razy.
 • W ciągu przeciętnego życia człowieka serce wykonuje około 3 miliardów uderzeń.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej