Skip to main content

Dla pacjenta

Środa z profilaktyką - Profilaktyka uzależnień od Internetu i nowych technologii

Logo akcji Środa z profilaktyką

 

Profilaktyka uzależnień od Internetu i nowych technologii

 

Pokolenie cyfrowe, aplikacyjne

Dzięki Internetowi mamy łatwy i szybki dostęp do niezmierzonych obszarów informacji. Telefon komórkowy stał się osobistym i niezbędnym narzędziem do poznawania świata i komunikowania się z innymi. Gry wideo pobudzają wyobraźnię i uwalniają emocje, ale pochłaniają też czas i energię, których potem brakuje dla innych ludzi. Łatwo przekroczyć granicę, za którą nowe technologie już nie pomagają, tylko całkowicie wypełniają życie, zachłannie, aż do utraty kontroli. Wirtualny świat zastępuje ten rzeczywisty, a cyfrowe aplikacje - realne kontakty z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi.

  

Czy wiecie?

 • pierwszy kontakt dziecka z Internetem - między 7. a 11. rokiem życia;
 • pierwsze logowanie do sieci - 9 rok życia;
 • 33% dzieci w wieku 9-10 lat i 80% 15-16-latków korzysta z Internetu codziennie;
 • co 4 dziecko kontaktuje się z nieznajomym poznanym w sieci,
 • a co 12 dziecko spotkało się z nim osobiście;
 • prawie co 7 dziecko miało kontakt z materiałami o treści erotycznej lub pornograficznej;

 

{xtypo_info}Gdzie szukać pomocy?

{/xtypo_info}

 

Czynniki sprzyjające i towarzyszące nałogowemu korzystaniu z nowych technologii i Internetu

Cechy indywidualne:
 • niskie poczucie wartości, niska samoocena, samotność, brak zaufania do innych osób, brak wsparcia w rodzinie, niska stabilność emocjonalna.
Środowisko rodzinne, szkolne, grupa rówieśnicza:
 • brak kontroli rodzicielskiej lub jej nieskuteczność, brak zasad korzystania z multimediów lub niewłaściwe korzystanie z nowych technologii cyfrowych przez najbliższe otoczenie, w tym przez rodziców i rodzeństwo;
 • konflikty rodzinne, brak silnych więzi rodzinnych;
 • słabe wyniki w nauce, izolacja w klasie szkolnej;
 • nieskuteczne wychowanie medialne, nieskuteczne kształtowanie zasad używania nowych technologii cyfrowych;
 • presja grupy na określone zachowania, modelowanie niewłaściwych zachowań w użytkowaniu nowych technologii cyfrowych;
 • obawa przed odrzuceniem przez grupę rówieśniczą, chęć zaimponowania jej i dorównania innym członkom grupy.
Środowisko nowych technologii cyfrowych:
 • korzystanie z sieci, aplikacji lub urządzeń głównie dla celów rozrywkowych;
 • powszechna dostępność nowych mediów, zbyt długi czas korzystania z urządzeń, brak ograniczeń.

  

Objawy nałogowego korzystania z nowych technologii i Internetu

 • zwiększenie ilości czasu spędzanego w świecie wirtualnym w celu osiągnięcia satysfakcji;
 • brak kontroli nad spędzaniem czasu w internecie;
 • uczucie przygnębienia, niepokoju lub rozdrażnienia w razie ograniczenia dostępu do Internetu;
 • nieumiejętność planowania czasu przeznaczonego na przebywanie w sieci;
 • problemy społeczne i osobiste w związku z silnym zaangażowaniem w świat wirtualny;
 • okłamywanie bliskich osób w celu ukrycia zaabsorbowania Internetem;
 • Internet jako forma ucieczki od trudności, problemów.

 

Skutki nałogowego korzystania z nowych technologii i Internetu

Współcześni badacze wytypowali liczne objawy oraz przypadłości somatyczne będące konsekwencjami uzależnienia komputerowo-internetowego:

 • bóle głowy i karku;
 • pogorszenie i osłabienie wzroku, zmęczenie oczu;
 • osłabienie słuchu;
 • nadmierne zmęczenie;
 • osłabienie systemu odpornościowego oraz problemy trawienne.

Komputer i Internet w przypadku uzależnienia powodują negatywne konsekwencje, które obejmują psychikę osoby uzależnionej.
Do takich negatywnych skutków należą:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych;
 • poczucie wyobcowania;
 • nadpobudliwość;
 • obniżenie sprawności myślenia oraz koncentracji uwagi;
 • obniżenie poziomu językowego zarówno w mowie jak i piśmie;
 • zawężenie aktywności tylko do komputera i Internetu.

Uzależnienie od komputera i Internetu wpływa na kontakty z innymi ludźmi. Możemy stwierdzić w tym aspekcie negatywne oddziaływanie na zdrowie społeczne, objawia się on:

 • wyobcowaniem osoby uzależnionej w grupie znajomych oraz rodzinie, a to prowadzi do samotności i alienacji;
 • konfliktami z otoczeniem;
 • zaniedbywaniem podstawowych obowiązków – w tym również spożywania posiłków czy snu;
 • problemami w miejscu pracy, w szkole, zachowania agresywne.

 

Profilaktyka

Współcześnie dzieci, młodzież, dorośli ciągle są ,,podłączeni’’ do wynalazków digitalnego świata, traktując je jako naturalne środowisko zaspokajania potrzeb.
E-uzależnienia nie dają tak szybko negatywnych efektów jak inne uzależnienia, ale powodują ogromne spustoszenie w każdym z obszarów życia osoby uzależnionej i jej rodziny. W zapobieganiu nadużywania Internetu, telefonu komórkowego istotną rolę odgrywa dom rodzinny i szkoła. Celem profilaktyki nie może być eliminacja z życia okazji do powstania uzależnienia np. wyrzucenie telefonu albo zabranie dziecku komputera, ale prawidłowe używanie nowych technologii.

 

Źródło: Rzecznik prasowy