Skip to main content

Dla pacjenta

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.

 

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

 • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca - realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,
 • mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,
 • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni),

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

  

Ważne!

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

 

Jak podkreśla Adam Niedzielski, prezes NFZ – o tym, gdzie wykonać takie badanie pacjenta poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrań oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu.

 

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 

Szczegółowe informacje oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są

   

Lista punktów pobrań w Łódzkiem z godzinami pracy i nr telefonu

Punkty pracują codziennie w podanych niżej godzinach

   

Kutno:

 • Kutnowski Szpital Samorządowy, Kutno, ul. Kościuszki 52, tel. 607 031 941, godz. 8-10

Łask:

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Łask, ul. 9 Maja 50, tel. 721 820 244, godz. 8-10

Łowicz:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Łowicz, ul. Blich 10, tel. 46 837 64 94, godz. 9-11

Łódź:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego, Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5 tel. 42 251 60 80, 42 651 62 36
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 tel. 887 873 195; godz. 8-10
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Łódź, ul. Warecka 2 tel. 42 655 80 50, godz. 11:00 - 13:00

Opoczno:

 • SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, Opoczno, ul. Partyzantów 30, tel. 723 040 270, godz. 10-12

Piotrków Trybunalski:

 • Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, ul. POW 13/ Grota Roweckiego 1, tel. 790 801 720, 667 777 519; godz. 8-10

Radomsko:

 • Szpital Powiatowy w Radomsku, Radomsko, ul. Jagiellońska 36, tel. 44 685 47 16, godz.13-15

Sieradz:

 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu, Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, tel. 43 827 88 55, godz.12-14

Skierniewice:

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Skierniewice, ul. Kozietulskiego 30, tel. 46 833 31 82, 721 820 234, godz. 8-10

Tomaszów Mazowiecki

 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35, tel. 44 725 71 16, godz. 8-10

Wieluń:

 • Samodzielny Publiczny ZOZ w Wieluniu, Wieluń, ul. Szpitalna 16, tel. 507 486 507, godz. 11-13

Zgierz:

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 (przy szpitalu), tel. 42 716 49 39, godz.14-16

Źródło: Rzecznik prasowy