17 maja Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

 

 

Nadciśnienie2

 

Z okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego prof. Andrzej Lubiński, kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyjaśnia, dlaczego warto mierzyć ciśnienie.

Zapraszamy do lektury!

 

 640x360 rodzinna2017 prof Lubinski 2

 

17 maja Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

 

Jak często należy mierzyć ciśnienie i dlaczego to jest tak ważne ?

Zgodnie ze standardami zaleca się kontrolowanie ciśnienia 1–2 razy w tygodniu. Pacjent może łatwo wykonać pomiar samodzielnie i odnotować  jego wartość w dzienniczku.

Na tydzień przed wizytą u lekarza należy zwiększyć częstotliwość pomiarów, tak aby wykonywać je codziennie odpowiednio dwukrotnie rano  i dwukrotnie wieczorem przed przyjęciem leku/leków.  Takie działanie poprawia współpracę między pacjentem i lekarzem oraz zwiększa efektywności leczenia.

Lekarz na podstawie zapisów pomiaru z dzienniczka kontroli może zalecić ewentualną modyfikację terapii hipotensyjnej.

 

Co sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego?

Nadciśnienie tętnicze pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie, a także sprzyja rozwojowi wielu schorzeń głównie układu krążenia, ale też nerek, chorobom neurologicznym i innym. 

Jak dotąd najskuteczniejszą metodą uniknięcia lub opóźnienia rozwoju nadciśnienia  tętniczego jest tzw. prewencja pierwotna, czyli modyfikacja stylu życia, mam tu na myśli zapobieganie otyłości i zwiększenie aktywności fizycznej.

Zrezygnujmy z nadmiernego spożycia soli kuchennej, alkoholu, palenia papierosów, postawmy na ruch, zadbajmy o właściwe nawyki. 

  

Co powinniśmy zrobić jak zauważymy, że nasze ciśnienie jest za wysokie?

Każdy pacjent w chwili postawienia rozpoznania nadciśnienia tętniczego powinien przejść diagnostykę obejmującą dokładne zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe oraz wskazane testy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne.

 

Celem oceny klinicznej jest ustalenie:

  1. Współistnienia innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
  2. Istnienia ewentualnych powikłań narządowych i innych chorób, w tym układu sercowo-naczyniowego, nerek i cukrzycy, a także stopnia ich zaawansowania.
  3. Przyczyny podwyższonego ciśnienia i wskazań do badań diagnostycznych w kierunku identyfikacji  postaci wtórnych nadciśnienia tętniczego.

 

Czy życie z nadciśnieniem ogranicza aktywność np. fizyczną?

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z warunków skutecznego niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Zmniejsza ona bowiem masę ciała oraz obniża ciśnienie,  co wpływa na redukcję ryzyka wystąpienia udaru mózgu, zawału serca czy też cukrzycy.

Należy pamiętać , by nigdy nie zaczynać aktywności fizycznej od intensywnych ćwiczeń,  jeśli do tej pory prowadziliśmy siedzący tryb życia lub ciśnienie tętnicze jest nieuregulowane.

Pacjenci tacy powinni regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne przez 30—45 minut dziennie, głównie ćwiczenia wytrzymałościowe, takie jak chodzenie, bieganie czy pływanie. Intensywne ćwiczenia izometryczne, siłowe mogą spowodować nagły wzrost ciśnienia tętniczego.

Przed przystąpieniem do nich należy najpierw skonsultować ich zakres i charakter z lekarzem .

 

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do wystąpienia szeregu objawów  pod postacią ograniczenia tolerancji wysiłku, dolegliwości bólowych w klatce piersiowej oraz bólów i zawrotów głowy. 

 Nadciśnienie

Źródło: rzecznik prasowy