Skip to main content

Dla pacjenta

SMS - zbliża się wizyta u lekarza specjalisty!

zdjęcie przedstawiające treść sms'a z przypomnieniem o wizycieŁódzki Oddział NFZ od piątku 18 listopada będzie za pomocą SMS-ów przypominał pacjentom o zbilżającej się wizycie u lekarza specjalisty.

4 dni przed wizytą SMS-y otrzymają pacjenci poradni: onkologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych i endokrynologicznych, którzy zapisali się na pierwszą wizytę.

SMS-a, którego nadawcą jest ŁOW NFZ, można się spodziewać codziennie około godziny 14.

W wiadomości jest numer telefonu do rejestracji przychodni po to, aby w razie potrzeby odwołać wizytę, z której nie można skorzystać. Wolny termin zostanie zaproponowany innemu pacjentowi i skróci czas jego oczekiwania w kolejce do lekarza.

Jeśli wizyta nie zostanie odwołana, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

{xtypo_alert} WARTO PODAĆ NUMER TELEFONU, REJESTRUJĄC SIĘ DO LEKARZA. {/xtypo_alert}

W tym roku z umówionych wizyt do poradni objętych pilotażem nie skorzystało prawie 4,5 tys. pacjentów.

Odwołana w porę wizyta to krótszy czas oczekiwania innych pacjentów i szacunek okazany lekarzom.