Skip to main content

Dla pacjenta

Nowa przychodnia udzielająca świadczeń w zakresie POZ - STICAM POLSKA p. z o.o.

Informujemy, że z dniem 1.04.2024 przychodnia STICAM POLSKA Sp. z o.o. przy ul. Domarasiewicza 3/5 w Skierniewice, z miejscem udzielania świadczeń w Gminie Łyszkowice prz ul. Targowa 34B,  będzie udzielała świadczeń medycznych w rodzaju  Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Od 01.04.2024 roku NZOZ Lecznica przy ul. Kościuszki 52 w Kutnie rozszerzy umowę o zakres położnej poz. 

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach