Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana miejsca udzielania świadczeń przez NZOZ MDICARE Sp. z o.o. w Łowiczu

Informujemy, że z dniem 1.04.2024 roku podmiot NZOZ MEDICARE Sp. z o.o. zmieni miejsce udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej (w zakresach: lekarz poz, pielęgniarka poz,
położna poz) w Łowiczu z ul. Świętojańska 1/3B na ul. Ułańską 34 B.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach