Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Paradyżu i Wójcinie

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. na wniosek świadczeniodawcy czyli Szpitala Powiatowego w Opocznie rozwiązaliśmy umowę na świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ oraz medycyny szkolnej w Paradyżu, ul. Polna 1 i Wójcinie 90.

Od 1 września 2023 r. świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Paradyżu oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wójcinie będzie realizował nowy świadczeniodawca- NZOZ Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Pacjenci, którzy złożyli deklarację lekarza i pielęgniarki POZ do Szpitala Powiatowego w Opocznie od 1 września 2023 r., zostaną objęci opieką przez nowego świadczeniodawcę, a świadczenia będą realizowane w tym samych miejscach, czyli w Paradyżu przy ul. Polnej 1 i w Wójcinie nr 90.

Pacjenci mają prawo do bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie nowej deklaracji u innego świadczeniodawcy.

Lista poradni POZ, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.