Skip to main content

Dla pacjenta

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319) na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych zlecenia na wyroby medyczne określone w grupie O lp. 69 i 70 oraz w grupie P lp. 98, 103, 104, 129 –131, 135 i 136 które, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zostały:

  • wystawione lub
  • wystawione i potwierdzone, lub
  • częściowo zrealizowane

tracą ważność z dniem 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Wydział Obsługi Klienta i Profilaktyki