Skip to main content

Dla pacjenta

Pytamy o opinię na temat opieki nad pacjentem w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Jeśli niedawno leczyłeś się u lekarza specjalisty, może zadzwonić do Ciebie ankieter w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Badanie jest anonimowe, a ankieter zada kilka pytań.

 

Dzięki badaniu ankietowemu chcemy sprawdzić, jak pacjenci oceniają jakość opieki w trakcie leczenia.

 

Więcej informacji.

 

Źródło: Centrala NFZ