Skip to main content

Dla pacjenta

Nowe punkty zaopatrzenia w wyroby medyczne od 1 stycznia 2022 r. w Łodzi i Zgierzu

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 stycznia 2022 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W refundowane przez NFZ wyroby medyczne z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne będzie można zaopatrzyć się w:

  • NovaPro s.c., ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 6, 95-100 Zgierz,
  • SMP sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 16, 90-416 Łódź

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej