Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnia POZ w Poddębicach - nowa poradnia

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza i pielęgniarki poz z Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EPIONE” Spółka komandytowa; miejsce wykonywania świadczeń w Poddębicach, przy  ul. Zielonej 13.

Źródło: Delegatura w Sieradzu