Skip to main content

Dla pacjenta

Nowe poradnie w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Kutnie i Wróblewie

Informujemy, że od dnia 1 września 2021 roku zostały zwarte umowy:

  • w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii dla dzieci z OTOMEDICA AGNIESZKA PIETRASZKO, ul. Mikołaja Kopernika 9a w Skierniewicach;
  • w zakresie onkologii z CENTRUM MEDYCZNYM OGRODOWA G. I M. KANIA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI, ul. Ogrodowa 21/23 w Skierniewicach oraz z NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ "RAW - MEDICA" SPÓŁKA CYWILNA, ul. Juliusza Słowackiego 68 w Rawie Mazowieckiej 
  • w zakresie logopedii z NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM MEDYCZNE VERBENA", ul. Krakowska 9 w Rawie Mazowieckiej;
  • w zakresie reumatologii oraz okulistyki z CENTRUM OPTYCZNO OKULISTYCZNE SZELIGA, ul. Targowa 2A w Rawie Mazowieckiej;
  • w zakresie okulistyki z CENTRUM OPTYCZNO OKULISTYCZNE SZELIGA, ul. Grunwaldzka 2 w Kutnie.
  • w zakresie świadczeń endokrynologicznych z HIPOKRATES Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblewie 11.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia lub pod nr. Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach