Skip to main content

Dla pacjenta

NZOZ Centrum w Opocznie - ważna informacja dla pacjentów

Informujemy, że z dniem 24 maja 2021 r. została rozwiązana umowa z NZOZ „Centrum” przy ul. Partyzantów 16a w Opocznie na świadczenia położnej POZ i pielęgniarki POZ w tej poradni.

Zapraszamy pacjentów do innych poradni podstawowej opieki zdrowotnej Opoczna, które realizują umowę z ŁOW NFZ:


• SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Partyzantów 30


• SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Szpitalna 1


• NZOZ Vita-Med., Opoczno, ul. Partyzantów 1 A


• NZOZ „ESCULAP”, Opoczno, ul. Skłodowskiej 18


• NZOZ „ALMER” sp. z o. o. Opoczno ul. Dworcowa 5

 

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim