Skip to main content

Dla pacjenta

Nowa placówka POZ w Złoczewie.

01 marzec 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza i pielęgniarki poz ze Świadczeniodawcą: Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne MEDICLIF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,  ul. Wieluńska 1A, 98-270 Złoczew.

Od dnia 1 marca 2021 r. powyższe świadczenia będą udzielane w Złoczewie przy  ul. Wieluńskiej 1A.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu