Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 marca 2021 r., została zawarta umowa na świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy ze Świadczeniodawcą Neuca Med. sp. z o. o., Bełchatów, ul 1 Maja 4.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim