Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana miejsca udzielania świadczeń w rodzaju POZ NEUCA MED. Sp. z o.o., Pszczonów

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozwiązaniu umowy w części dotyczącej udzielania świadczeń, w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w umowie o Sygnaturze: 053/200088/01/050/20 – NEUCA MED. Sp. z o.o., dotyczy miejsce udzielania świadczeń w Filii - Pszczonów 43 A.

Rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 31 lipca 2020 roku.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach