Skip to main content

Dla pacjenta

Brexit – co dalej?

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. na podstawie umowy wyjścia. Rozpocznie się wtedy okres przejściowy, który potrwa do końca roku. W tym czasie, tj. do 31 grudnia 2020 roku, obowiązywać będą te same przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli rozporządzenia: nr 883/2004, nr 987/2009 i nr 859/2003.

 

W okresie przejściowym obywatele państw członkowskich UE na terytorium Wielkiej Brytanii, jak i obywatele Wielkiej Brytanii na terytorium Unii Europejskiej (w tym również w Polsce) zachowają uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dotyczy to:

 • turystów
 • osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w UK
 • pracowników i osób samozatrudnionych
 • bezrobotnych
 • emerytów i rencistów
 • osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty
 • uczniów i studentów
 • oraz członków rodziny osób ubezpieczonych.

 

W okresie przejściowym mamy prawo posługiwać się tymi samymi dokumentami, co przed 1 lutego 2020 r. uprawniającymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, tj.:

 • EKUZ
 • formularzami S1 (lub E106, E109, E120, E121)
 • dokumentem uprawniającym do planowych świadczeń zdrowotnych (S2, S3)
 • dokumentami uprawniającymi do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (DA1 lub E123).

 

Więcej na ten temat

 

Źródło: Centrala NFZ