Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka stomatologiczna nad uczniami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.z 2019 r., poz.1078) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje aktualne informacje o placówkach realizujących na terenie województwa łódzkiego umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne i ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

W załączeniu wykaz placówek.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej