Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS oraz REH

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 grudnia 2019 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie:

alergologii

  • VERBENA Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 9;
  • RAW-MEDICA Jan Budek, Marianna Budek, Monika Budek-Świerczek, Agnieszka Budek-Sydor Spółka Cywilna w Rawie Mazowieckiej, ul. Słowackiego 68;

alergologii dla dzieci

  • VERBENA Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 9;

chirurgii ogólnej

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "REMEDIUM" Spółka Cywilna Jolanta Cynkier, Anna Cynkier, Przemysław Cynkier, Andrzej Cynkier w Rawie Mazowieckiej, ul. Polna 2B;

położnictwa i ginekologii

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14;

w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie:

fizjoterapia ambulatoryjna

  • VERBENA Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 9;
  • RAW-MEDICA Jan Budek, Marianna Budek, Monika Budek-Świerczek, Agnieszka Budek-Sydor Spółka Cywilna w Rawie Mazowieckiej, ul. Słowackiego 68;

fizjoterapia domowa

  • Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Optyczno-Okulistyczne SZELIGA Rawa Mazowiecka, ul. Murarska 1.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach