Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie umowy od dnia 1.12.2019 roku umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

02 grudzień 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 grudnia 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. ze Świadczeniodawcą:

  • Dariusz Zienowicz w Łodzi, miejsce udzielania świadczeń: Gabinet Stomatologii Zachowawczej we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 8

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim