Skip to main content

Dla pacjenta

Rozstrzygnięcie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZAO od 1.12.2019 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 grudnia 2019 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie:

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne:

  • JANMEDIC Janusz i Anna Walczyk sp. j., ul. Ignacego Paderewskiego 6/A, 93-509 Łódź,
  • Sklep Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED. s.c. Kinga Puch Paulina Puch-Dobrowolska, ul. Mickiewicza 16, 97-500 Radomsko

zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:

  • Elżbieta i Dariusz Winiarczyk, ul. Antoniego Wiwulskiego 15, 93-545 Łódź,
  • JANMEDIC Janusz i Anna Walczyk sp. j., ul. Ignacego Paderewskiego 6/A, 93-509 Łódź.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO