Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie od dnia 1 listopada 2019 roku umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. w Opocznie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 listopada 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. ze Świadczeniodawcą :

  • NZOZ "VITA-MED"S.C. w Opocznie, miejsce udzielania świadczeń: Opoczno, ul. Armii Krajowej 1

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim