Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie od dnia 1 listopada 2019 roku umowy w zakresie położnictwa i ginekologii na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 listopada 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii ze Świadczeniodawcą :

  • Powiatowy Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb., ul. Roosevelta 3

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim