Skip to main content

Dla pacjenta

Umowa w zakresie pielęgniarki szkolnej w Łodzi, ul. Przyszkole 42 i ul. Dzwonnowa 18/20

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 września 2019 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej ze Świadczeniodawcą: ANMED Anna Gadowska, 98-220 Zduńska Wola, ul. Juliusza Kossaka 3/19.

Od dnia 1 września 2019 r. powyższe świadczenia będą udzielane w Łodzi przy ul. Przyszkole 42 i przy ul. Dzwonowej 18/20.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu