Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnia endokrynologiczna w Zduńskiej Woli

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 września 2019 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii ze Świadczeniodawcą: Przychodnia Hipokrates, 98-285 Wróblew, Wróblew 11.

Od dnia 1 września 2019 r. powyższe świadczenia będą udzielane w filii w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu