Skip to main content

Dla pacjenta

Rozstrzygnięcie postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1.06.2019 r.

28 czerwiec 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 czerwca 2019 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne:

  • Ortho Sport Zaopatrzenie Ortopedyczne Agnieszka Sacewicz, ul. Aleksandra Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> Zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Źródło: Dział POZ oraz ZAO

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej